Henrik Svensson

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  henrik@sakerarbetsplats.se

0733-856147

Jonas Granström

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  jonas@sakerarbetsplats.se

0723-711119

Top

Öppen kurs i Barn-HLR!

Huscentrum 2019-11-09 kl 9-11

anmäl till anna@sakerarbetsplats.se

Öppen kurs i HLR!

Huscentrum 2019-11-14 kl 17:30-19:30

anmäl till anna@sakerarbetsplats.se

Välkommen till Säker!

Vi har utbildat i hjärt- & lungräddning, första hjälpen och dylik sjukvårdsutbildning sedan 2011.

Under 2016 utvecklade vi vårt utbud tillsammans med några kollegor och tog in brandsskyddsutbildningar och säkerhetsrådgivning i vårt utbud.

För oss på Säker är det viktigt med rätt person på rätt plats oavsett vilken utbildning det gäller.

Du kan därför känna dig trygg i att det alltid är en person som är kompetent inom sitt område som håller i den utbildning du väljer. Brandskyddsutbildningarna hålls av personer med lång erfarenhet och hög kompetens inom brandskydd och sjukvårdsutbildningarna av personer med lång erfarenhet och hög kompetens inom sjukvård.

Våra nyckelord är säkerhet, trovärdighet och ansvar.

Vi vill få våra kunder att förstå vikten av säkerhet, och konsekvenserna av att välja bort det. Genom att välja en
utbildning från oss får du garanterat kompetenta föreläsare som erbjuder innehållsrika föreläsningar med exempel baserade på verkliga händelser.

Allt för att visa er hur viktigt, och relativt enkelt, det faktiskt kan vara att alltid ligga steget före i förebyggandet av olyckor.

Nedan hittar ni information om vårt utbud. För mer information och för att boka utbildning kontakta oss.

Sjukvård – utbildningar & tjänster

Personalen som för oss utbildar i HLR är idag aktiva inom ambulanssjukvården och har stor erfarenhet med sig.

De har alla varit med om riktiga hjärtstoppssituationer och kan därmed ge er en verklighetsanpassad utbildning och svara på frågor kring ämnet. Instruktörerna vet vad de talar om och att HLR verkligen fungerar.
Vi har utbildningar som riktar sig mot Barn och Vuxna, både första hjälpen och HLR, och har gjort så både till privatpersoner, företag och vårdcentraler. När det är barn-HLR har den också riktat sig mot föräldrargrupper och dylikt. Vi har de senaste dockorna som digitalt ger svar på att man lärt sig HLR i slutet av kursen. Alla får varsin docka att öva på under kursen, (barn-HLR är det 2 om en docka).

Vi går igenom hjärtstartare allmänt och visar upp hjärtstartare under kursen. Vi går igenom ofri luftväg och hur man ska handla om någon sätter i halsen. Vi kan även ta upp risker med el och el-olyckor i förhållande till hjärtstopp och omhändertagande (detta är en tilläggsutbildning).

Kurser som kan vara aktuella för er:

Försäljning:

Brand – utbildningar & tjänster

Våra brandutbildningar genomförs av våra duktiga instruktörer med lång erfarenhet inom brandsäkerhet. Det är personer som har arbetat eller arbetar med brandsäkerhetsfrågor och brandutbildningar och dylika säkerhetsutbildningar. Vi har även en säkerhetsrådgivare som kan hjälpa er med t.ex. riskanalyser.

Med lång erfarenhet från verkligheten utformar de utbildningarna så de passar er och era förutsättningar.

App för SBA i Android och iOS.

Appen är byggd för att sköta ert dagliga systematiska brandskyddsarbete (SBA). Den samlar era dokument, riktlinjer, kartor och inte minst era egenkontroller via checklistor.

Dessa checklistor skapar ni som ni själva bedömer lämpligt eller tillsammans med våra kunniga medarbetare Ni kan sätta intervall. Detta gör att ni inte missar några egenkontroller, ni får ett arkiv på att ni skött era egenkontroller och har fullständig kontroll.

Checklistorna skapas automatiskt igen i det intervall som ni önskar från timmar till år.

Vi kommer givetvis gärna ut och visar hur appen fungerar för på plats.

Om du har några frågor eller vill veta mer kan du kontakta oss via mejl eller telefon.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Henrik Svensson

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  henrik@sakerarbetsplats.se

0733-856147

Jonas Granström

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  jonas@sakerarbetsplats.se

0723-711119

Anna Granström

Ambulanssjuksköterska – Utbildare i HLR och Barn-HLR

  anna@sakerarbetsplats.se

0707-314702